Váš průvodce světem angličtiny

MENU

Skupinové kurzy

ComPass – jazyková škola v Olomouci nabízí širokou škálu kurzů pro veřejnost. Ideální kurz angličtiny si můžete vybrat podle jeho délky, zaměření a úrovně.

Angličtina pro děti a náctileté

Dětské kurzy v naši škole jsou rozděleny orientačně podle věku a náročnosti. Rozlišujeme

Kurz angličtiny pro děti v JŠ ComPass

tři věkové skupiny: 7–9 let, 9–12 let a 12–14 let.

V rámci těchto věkových skupin otevíráme vždy dvě úrovně kurzu: Náročnější (vyšší) a méně náročnou (základní).

Vzhledem k různým úrovním výuky na základních školách je výběr té správné skupiny velice náročný, proto umožňujeme libovolný přestup mezi skupinami tak, aby se žáci cítili dobře a zároveň pro ně měla výuka smysl.

Obecná angličtina

Angličtina pro běžnou každodenní komunikaci. Pokud se učíte anglicky, abyste se domluvili se zahraničními přáteli, rozuměli filmům nebo knihám v anglickém originále, přihlaste se do kurzu obecné angličtiny.

 

Příprava na zkoušky z angličtiny

Kurzy připravují na mezinárodně uznávané zkoušky FCE a CAE. Jsou koncipovány tak, že končí před konkrétním termínem zkoušky, aby měli studenti možnost zkoušku skládat v době optimální připravenosti.

Anglická konverzace

Kurzy vhodné pro ty, kdo nemají potřebu zabývat se gramatikou a chtějí se především rozmluvit.

Obchodní angličtina

Kurzy vhodné pro všechny, kdo angličtinu potřebují ke komunikaci v pracovním prostředí. V kurzech se rovnoměrně rozvíjí všechny aspekty jazyka (gramatika, poslech, mluvení), přičemž je kladen důraz na slovní zásobu a témata spojená s obchodem, strukturou podniku, pracovním jednáním atd.